The Artist

265,00 kr

The Artist

  • ISBN: 9789198585872
  • 2 ex i lager
  • Förlag: Lystring
av: Anna Haifisch
Anna Haifischs särpräglade serie berättar i korta episoder om en konstnärs upplevelser. Plågad av tvivel möts konstnären av motgångar som blandas med enstaka glimtar av erkännande. Baserat på Haifischs egna erfarenheter som illustratör i Tyskland och USA publicerades "The Artist" ursprungligen som en återkommande serie i Vice Magazine. Denna samlingsutgåva innehåller även ett antal lite längre episoder som ritats under senare år, varav vissa publiceras för första gången i bokform i denna bok.

Det här är Anna Haifischs andra bok på svenska efter den kritikerhyllade "Von Spatz" som utgavs 2020, samma år som hon mottog Max och Moritz-priset för bästa tyskspråkiga serieskapare.
Ung. sidantal: 200
Färg/svart-vitt: Färg
Format: Serietidningsformat
Språk: Svenska
Läsriktning: Västerländsk
Taggar:


Denna vara lades till den onsdag 29 september, 2021.