Staffars Serier läser Previews 18:08

Välkommen till vår genomgång av vad som finns med iPreviews.

Ett par saker innan vi startar. Det här ärresultatet av vår första genomläsning av Previews,vilket innebär att det finns möjligheten att vi noterar sakersom vi inte kommer att ta in till butiken av en eller annan anledning.Är det något som verkar lovande är det mycketrekommenderat att ni skickar in en beställning tillbutiken. När detta skrivs så tar vi vanligtvis 9,50 kr/$ mendet kan ändras rätt snabbt beroende på svängningari valutakursen, det ger dock ett visst hum om vad tidningarna ochalbumen kommer att kosta.

Førra katalogentyckte jag var den intressantaste på länge men jagmåste ändå säga att den här innehållerÄNNU FLER intressanta titlar! Så det är väl liteøverraskande att Staffan inte lyckas prestera en enda text denhär månaden? Kommer sig førmodligen av sammaskäl som innebar att jag inte skrev någonting allsførra månaden - LEDIGHET! Så den härmånaden innebär då en hel del från mig och Håkan.      ^_^   Staffar

Med det avklarathoppar vi raskt till katalogen för tidningar och album som ärtänkta att dyka upp i med början i oktober.
För att göra det lätt förosssåhar vi följt Previews indelning av förlag.

DARK HORSE

Hellboy: In the Chapel of Moloch
Mike Mignola (W/A) and Dave Stewart (C)
FC, 32 pages    $2.99 / One-shot

Dark Horse gørrätt stort väsen øver att Mignola nu inte baraskriver, utan även tecknar en Hellboypryl.Tyvärr är det bara ett nummer, men det är ju ettMignola-verk så det finns skäl att se fram emot det!

Även om Mignola fortfarande ärHellboy för mig har det sorgligt nog nu blivit så att jagnästan hellre ser ordentliga miniserier med andra tecknare,än enstaka nummer som han både skriver och tecknar. Menså länge vi kan få både-och klagar jag inte.

Blade of the Immortal Volume 20: Demon Lair
Hiroaki Samura (W/A)
b&w, 280 pages, $19.95, TPB, 8 1/4" x 5 3/8"

NU! Är detäntligen dags før det førsta Blade of the Immortal-albumet somsamlar serien efter det att tidningen slutade komma ut. Och efter detførra deprimerande tunna albumet är det dessutomväldigt skoj att se att det här blir det fetasteBlade-albumet hittills! Dessutom så får vi ju äntligenläsa slutet på grävlingsgrythistorian, något somi synnerhet vi tidningsläsare har fått vänta alldelesfør länge på! Jo, det är ju rätt klart atttidningsutgivningen brøts väldigt hastigt utan att tahänsyn till vare sig historia eller albumsammanställning...

DC COMICS

Superman: New Krypton Special #1
Written by Geoff Johns, James Robinson and Sterling Gates
Art by Gary Frank & Jon Sibal, Renato Guedes & WilsonMagalh·es, and Pete Woods
Cover by Gary Frank
48 pg, FC, $3.99 US

En Superman-crossover somkommer att gå i alla tidningarna, inklusive Supergirl, och som alltsåbørjar (och førmodligen slutar) i ett specialnummer.Plockar du några av dom här titlarna, låt oss veta omdu även vill ha øvriga delar av crossovern!.

Superman's Pal, Jimmy Olsen Special #1
Written by James Robinson
Art by Jesus Merino
Cover by Ryan Sook
48 pg, FC, $3.99 US

Inte riktigt en del avovanstående crossover, men en specialare som leder direkt in iførsta delen.

The Spirit Vol. 1 Tp
Written by Darwyn Cooke and Jeph Loeb
Art by Darwyn Cooke & J. Bone
Cover by Darwyn Cooke
192 pg, FC, $19.99 US

Den här volymensamlar på ett ungefär førsta hälften av DarwynCooke Spirit-version.Måste säga att det mer är nånting førCooke-fansen än Spirit-fansen,och att det definitivt är något før Cooke-fansen.

Som ett Cooke-fan som aldrig läst mycket Spirit tidigare kan jag bara intyga Staffar talar sanning: detta är en förträfflig bekantskap, smart och sexig så som man förväntar sig av en Cooke-serie.

Top 10 Season Two #1
Written by Zander Cannon
Art and cover by Gene Ha
AMERICA'S BEST COMICS
1 of 4, 32 pg, FC, $2.99 US

Det var vältvå saker som kännetecknade den ursprungliga Top 10-serien, Alan Mooresväldefinierande manus, samt Zander Cannons och Gene Hasutmärkta tecknarsammarbete vilket ypperligt komplementerade Mooresmanus. Det var en på alla sätt komplett, enhetlig världsom presenterades. Därefter føljde två styckenfristående spinnoff-album, ett med vardera tecknaren, där isynnerhet Has 49ers var heltunderbart tecknat, och nu är det dags før den såkallade säsong två før vilken Zander Cannon harflyttat från tecknande till manusførfattande. Med tankepå hur mycket jag saknar hans egna Replacement God så seriallafall jag inte något fel med det, även om mannaturligtvis alltid kan ønska att Alan Moore kunde ha fåttflytta även denna sin skapelse till något annatførlag. Men denna rättighetsinvändning till trots,vill du ha ett underhållande och engagerande polisdrama isuperhjältemiljøer så kan jag inte annat änå det varmaste rekommendera denna titel!

Kill Your Boyfriend
Written by Grant Morrison
Art by Philip Bond & D'Israeli
Cover by Philip Bond
On sale October 29 64 pg, FC, $5.99 US, Prestige Format MATURE READERS

10 år efter att den senastvar tillgängling kommer nu DC med en ny utg—vänta... Dethär kan inte stämma. I stället för att ge oss endyr inbunden "deluxe" utgåva (som är så vanligt idessa dagar) trycker de helt enkelt en ny upplaga och gör dentillgänglig för bara fyra cent mer än vad den kostadetidigare. Tack, DC.

Sloth Tp
Written by Gilbert Hernandez
Art and cover by Gilbert Hernandez
6.875" x 9", 128 pg, B&W, $14.99 US, MATURE READERS

Nu är det dagsfør den häftade utgåvan av Betos førstaoriginalalbum, en historia som är lite annorlunda än vad hans Love & Rockets-materialtenderar att vara, utan att før den skull vara något annatän just en Beto-historia.

IMAGE

DNAgents: Industrial Strength Edition Tp
Story Mark Evanier
Art & Cover Will Meugniot
452 Pages, FC, $24.99

Åhå? 452sidor? Något som borde innebära dom førsta 16 numren,nummer vilka alltså huvudsakligen var tuschade av Al Gordon(är det inte intressant hur somliga førlag ignorerartuschare i solicitationerna?). Fast Meugniot tecknade bara domførsta 14 numren, så nog borde även Richard Howell hakrediterats? Vidare så debuterade ju Crossfire i DNAgents så några sidorär dessutom tecknade av Dan Spiegle, vars dotter f.ø. vardenna series textare. Nåväl, det som gør det såskoj att den här samlingen nu kommer ut på image ärdels att det i ett nummer døk upp ett superhjälteteambenämnt Youngblood (iofs en parodi på Teen Titans - det var en liteovanligare version av en crossover - DNAgentsgästspelade samma månad i TeenTitans under namnet ReCombatants), samt dels att ett av ErikLarsens tidiga professionella jobb var just på dom sistareguljära numren av serien. Jag ønskar verkligen att MarkEvanier skrev fler serier, numera är ju näst intill det endasom kommer en eller annan Groo-miniserie,då med dialog av Evanier och det är allt alldeles førlite! Fast han skrev annars några sidor i den nyligen utkomna Liberty Comics...

The Ted McKeever Library Book One:Transit HC
Story Ted McKeever
art & cover Ted McKeever
156 Pages, BW ï $24.99

Oavsett hur mycket hanhar gjort senare så känns Ted McKeever alltid som en av domdär definitiva 80tals-serieskaparna, dom där skaparna sompå något sett äntligen øppnade upp den tidigarerätt så låsta amerikanska serieformen. Det kunde varatitlar som Love & Rocketseller Yummy Fur ellerdå Transit, och dom varvanligtvis synnerligen personliga. Transitvar en titel som aldrig ens avslutades när det begav sig, men nuär det dags før en samling som då ävenäntligen kommer att avsluta serien. Jag vet faktiskt inte ens omdet här kommer att hålla idag, men jag finner detväldigt trevligt att den här utgåvan kommer!

MARVEL

Hulk #7
Written by Jeph Loeb
Pencils & 50/50 Variant Covers by Arthur Adams & Frank Cho
32 Pgs./Rated A, $2.99
 
Två separatahistorier tecknade av Art Adams respktive Frank Cho får allt dethär numret att låta som något som borde varabåde fristående och värt att läsa.

Thor: The Truth of History #1

Script, Pencils and Cover by Alan Davis
48 Pgs./Rated T+, $3.99
 
Manus och teckningarav Alan Davis får mig faktiskt att vilja läsa det här,trots att jag tenderar att vara førolämpad av Marvelsgestaltning av våra nordiska gudar.

War Is Hell: The First Flight of the Phantom Eagle Premiere HC

Written by Garth Ennis
Penciled by Howard Chaykin
Cover by John Cassaday
120 Pgs./Explicit Content, $24.99
 
Det här tycktejag helt klart var en av dom bättre Ennis-serierna på senaretid, till stor del førmodligen beroende på att Chaykin vardet perfekta valet av tecknare før den härberättelsen. Men även kombinationen av cynism ochoskuldsfullhet bland Førsta Världskrigets flygare passadehonom väldigt bra.

CLASSIC COMICS PRESS INC

Stan Drake's The Heart of Juliet Jones Volume 1 Tp
by Elliot Caplin & Stan Drake
SC, 8x11, 272pgs, B&W, SRP: $24.95

Før ca 20 årsen så kom det ut tre samlingar av The Heart of Juliet Jones, vilkatillsammans samlade i stort sett det som nu kommer i dennaførsta nya volym. Alltsedan dess har jag väntat på enfortsättning. Jag är iofs inte helt säker på attdet här är en serie som är värd att behållakomplett då det krympande utrymme som dagspresserier med tidenråkade ut før drabbar den här fotorealistiskttecknade serien rätt hårt, men den här førstavolymen samlar det absolut snyggaste som Stan Drake producerade undersin långa karriär. Till det kommer då Elliot Caplinsmanus, vilka vid den här perioden inte var så mycketsåpopera som snarare romantik/äventyr och fullständigtengagerande.  (Såpoperor var ju nånting som uppstod iradio, och fascinerande nog så agerade Stan Drakes far  iett antal sådana under 30- och 40-talen.) Elliot Caplin varalltså en av Al Capps yngre brøder (hum, undrar justvarfør han aldrig bytte namn till El Capp?), och under femtio-och sextio-talen var han en av dom mest produktiva såpopera-och/eller äventyrsserieførfattarna. Det är riktigttrevligt att se att det är just utgivarna av On Stage som nu ger ut Eva & Jag (som den vanligastesvenska titeln var) då Stan Drake & Leonard Starr dels engång i tiden delade studio, och dels samarbetade påalbumserien Kelly Drake.

D. E. / DYNAMITEENTERTAINMENT

Garth Ennis' Battlefields: The Nightwitches #1
Garth Ennis (W) Russ Braun (A)
Covers: John Cassday, Gary Leach
Regular Cover 32pgs, FC    $2.99
Foil Cover 32pgs, FC    PI

Efter Ennisnyssliga Førsta Världskrigets-flygarserie flyttar han nufram till Andra Världskriget før en något annorlundaflygarserie, då det nu rør sig om kvinnliga piloter vilkadessutom är verksamma bakom fiendens linjer! Jupp, låterdefinitvt som något man vill läsa.


DEL REY

Mao-chan Volume 1
by Ken Akamatsu & Ran
SC, 5x7, 416pgs, B&W    SRP: $14.95

En fruktansvärtsøt anime skapad av Ken Akamatsu, som såvitt jagførstår det däremot inte skriver den härmangaadaptionen. Om det gør den bättre eller sämrelåter jag vara osagt. Iallafall, jordens sista hopp är treåttaåriga flickor iklädda varsitt vapenslagsparaduniform! Ity vem ska annars kunna besegra utomjordingarnasoerhørda gullighet!? Ack ja, det här är alltsåt.o.m. lättviktigare än Negima...

Papillon Volume 1
by Miwa Ueda
SC, 5x7, 192pgs, B&W    SRP: $10.95

Lite merverklighetsførankrad shoujo av Miwa Ueda, vars Peach Girl-mangor Tokkypop tidigarehar givit ut.

Xxxholic: Anotherholic Novel
by Nisoisin
SC, 6x9, 208pgs, B&W    SRP: $17.95

En xxxHolic-novellsamling (Nej! Detär inte en roman!). Ungefär samma sidantal som mangan, menbetydligt høgre pris. Så varfør klagar folkpå seriers pris?


HOUGHTON MIFFLIN COMPANY

The Essential Dykes to Watch Out For HC
by Alison Bechdel
Mature Themes
HC, 7x9, 384pgs, B&W, SRP: $25.00

Fun Home var ju en storframgång, så det är väl rätt sånaturligt att det nu kommer en ordentlig samling av Bechdels Dykes to Watch Out For. Fast... detkänns rätt fel att gøra ett urval från domtidigare volymerna, då just tidens gång är en såviktig del av den här seriens styrka. Vi brukar vanligtvis ha alladom gamla volymerna i lager, och det är nog faktiskt vad jaghellre rekommenderar, även om den här volymen oxå (något frustrerande!) inkluderar ett antal tidigare osamladeavsnitt. Men det är annars en serie som jag väldigt varmtrekommenderar.

IDW PUBLISHING

Legion of the Supernatural #1
Rick Remender (w) & Bret Blevins (a & c)
FC, 32 pages, $3.99

Det senaste visåg från Bret Blevins penna var väl Redwall-albumet, som ju sågbra ut, men jag tror ändå att det här passar hansteckningsstil bättre. Hans mänskliga figurer tenderar att haen viss implicerad sexualitet, och hans teckningar brukar även sebättre ut i färg. Så en regulgär tidning tecknadav Blevins är säkerligen något att se fram emot.

Grant Morrison's Doctor Who #1
Grant Morrison (w); John Ridgway, Bryan Hitch (a); Robert Hack (c)
FC,  32 pages, $3.99

Det är inte bara Kill Your Boyfriend som dyker upppå nytt, här har vi mer gammalt Grant Morrison-material.Strikt sett ingår väl det här bland materialet sominnebar att han erbjøds att skriva serier åt det somskulle bli Vertigo, och med bara två nummer så låterdet inte som något større åtagande att plocka detheller. Fast vad det gäller finns det mesta av det här redansamlat i ett album, tillsammans med andra Doctor Who-serier,fast då i svartvitt.
 

NBM

Nocturnal Conspiracies : Nineteen Dreams GN
by David B.
SC, 6x9, 128pgs, PC, SRP: $14.95

David B.återberättar 19 av sina drømmar, något somantingen kommer att vara mer, eller mindre angeläget än hanstidigare verk om sin bror och dennes epilepsi. Men det är ett nyttverk av en av dom intressantare av dom nyare Europeiska serieskaparna,och bara det gør det åtminstone värt att funderapå.

ONI PRESS

Labor Days Volume 1 GN
by Philip Gelatt & Rick Lacy
6x9, 128pgs, B&W SRP: $11.95

"Repo Man möter James Bond."Så beskriver iaf skaparna själva sin serie Labor Days, en historia om enslacker som ofrivilligt dras in i en stor konspiration och blir tvungenatt göra nånting, även om han helst skulle åkahem och lägga sig på soffan. Det som gör att jag blirintresserad är Rick Lacy, som har jobbat på Venture Bros.

Teamet har en grundlig blog med mycketmaterial om boken.

PANTHEONBOOKS

Breakdowns: Portrait of the Artist As A Young%@&*! HC
by Art Spiegelman
HC, 6x10, 16pgs, PC    SRP: $27.50

Det här samlaralltså lite gammalt, och lite nytt av Spiegelman. Det kännssom om allt han har gett ut efter den klart långa Maus har varit väldigt tunnavolymer, men det av Previewsangivna sidantalet (16!) är inte precis korrekt. Den härvolymen är alltså på 72 sidor...

BOKAVDELNINGEN

Bat Manga! The Secret History of Batman in Japan
edited by Chip Kidd; translated by Anne Ishii
HC, 8x11, 384pgs, PC    SRP: $60.00
SC, 8x11, 352pgs, PC    SRP: $29.95

1966 gickBatman-tv-serien inte bara i USA, utan även i Japan, där manäven kom att publicera en egen auktoriserad Batman-version under det årsom tv-serien gick på Japansk tv. Den här volymen samlar endel av det materialet, däribland två kompletta4-avsnitts-historier samt delar av en del andra historier, ochäven en intervju med  tecknaren Jiro Kuwata! Utøverdetta så kommer den även att innehålla foton av gamlaJapanska Batman-leksaker. Den inbundna utgåvan innehållerdessutom ytterligare en 32-sidig Batman-serie.